• 8000 ម៉ែត្រការ៉េ
  • 7 ម៉ាស៊ីនកិនស្លាប់
  • 7 ម៉ាស៊ីន CNC
  • 2 បន្ទាត់ធូលី